Ali-Bey v1.1.3

Ali-Bey és una eina de georeferenciació de topònims, creada originalment per al Museu de Ciències Naturals de Barcelona - MCNB. Permet desar, indexar i consultar topònims, que inclouen geometria, i suporta diverses versions de cadascun dels topònims. Ali-Bey està fet amb Django. L'aplicació disposa d'una API que permet fer consultes sobre les dades. L'API és un projecte separat i es pot trobar aquí.

La plataforma per a treballs en cartografia i georeferenciació

La cartografia està present en gairebé tots els àmbits d’activitat del museu: col·leccions, recerca, publicacions, exposicions, etc. Ali-Bey és el recurs desenvolupat per donar suport a les necessitats d’indexar i reconèixer recursos cartogràfics útils inicialment pels projectes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Avui dia ja és una eina compartida per altres institucions.

Un projecte especialment actiu en museus d'història natural és la georeferenciació retrospectiva de les mostres de col·leccions. La immensa majoria de mostres són anteriors a la generalització del posicionament per satèl·lit i tenen assignada una referència del lloc de recol·lecció basada en les dades textuals de les etiquetes. Convertir topònims i descripcions de posicionament respecte topònims en un punt de coordenades sobre un mapa és l’acció de qualitat que definim com a georeferenciació.

Desar la traça d’aquestes estimacions de georeferenciació permet:

  • la reutilització posterior de les dades per augmentar l’eficiència de la georeferenciació.
  • garanteix la coherència entre si de les dades de localització de les mostres de col·leccions.
  • eventualment permet revisar la qualitat de la pròpia georeferenciació.
La georeferenciació de col·leccions és un projecte capital a Ali-Bey.

Autors recursos

Com citar el programari

Marcer A., Escobar A., Garcia V. and Uribe F. (2019) Georef. Github repository https://github.com/aescobarr/nhc-georef

Llicència

Aquest programari es distribueix amb la llicència GNU General Public License v3.0.

Agraïments

Moltes gràcies a Miguel Martínez( Auupa ) per la seva ajuda integrant el programari a l'infrastructura del MCNB.